POWIERZCHNIE Z BETONU

Betonowanie powierzchni jest kolejnym etapem budowy domu. Podstawowym budulcem betonowania, jest mieszanka betonowa.

Jest to materiał sztuczny. Bardzo często, aby zmienić właściwości fizyczne betonu dodaje się różnego rodzaju domieszki i dodatki. Po zmieszaniu składników tworzy się mieszanka betonowa.
Beton możemy zasadniczo podzielić na rodzaje:

  • beton lekki o gęstości objętościowej do 2000 kg/m3
  • beton zwykły o gęstości objętościowej od 2000 do 2600 kg/m3
  • beton ciężki posiadający gęstość objętościową powyżej 2600 kg/m3

Nasz firma Grand-Bud w budowanych przez nas konstrukcjach, domach, słupach i podłogach stosujemy betony o najwyższych parametrach technicznych ściśle dostosowanych do wymagań projektu. Nasze doświadczenie budowlane pozwala na współpracę z najlepszymi przedsiębiorstwami produkującymi mieszanki betonowe. Zapraszamy do współpracy.