WINDY, OCIEPLANIE BUDYNKÓW

Świadczymy usługi ocieplania budynków. Używamy do tego styropian lub wełnę mineralną. Pomimo zbliżonych parametrów izolacyjnych, ich wybór najczęściej uzależniony jest od indywidualnych potrzeb każdego inwestora. Na korzyść wełny mineralnej przemawia przede wszystkim jej elastyczność, dzięki czemu możliwe jest łatwe i szczelne wypełnienie miejsc, w których jest aplikowana. Natomiast styropian charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Styropian wyróżnia się niską nasiąkliwością, w przypadku jego bezpośredniego kontaktu z wodą, zaleca się użycie odmiany PSN lub polistyrenu ekstradowanego.
Zajmujemy się również budową wind w istniejących budynkach.