WYKONYWANIE PRZYBUDÓWEK

Wykonanie przybudówki to rozbudowanie istniejącego obiektu budowlanego. Prawo budowlane wskazuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o budowie, należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Roboty budowlane związane z budową, odbudową, rozbudową czy nadbudową obiektu budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Przybudówka może więc być wykonana jedynie na podstawie pozwolenia.
Naszym klientom oferujemy kompleksowe wykonanie. Posiadamy duże doświadczenie praktyczne oraz bardzo dobre zaplecze techniczne.
Jesteśmy zespołem rzetelnych fachowców posiadających niezbędne kwalifikacje zawodowe. Współpracujemy z Klientami, którzy potrzebują wykonać rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku. Również wykonujemy tarasy zadaszone bądź odkryte. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.
Zachęcam do współpracy z naszą firmą.