zbrojenia, wykopy

W naszej ofercie znajdą Państwo również prace ziemne prowadzone w bardzo szerokim zakresie. Na budowie pierwszym etapem prac ziemnych jest wykonanie wykopów pod fundamenty. Przed rozpoczęciem samych wykopów, należy wykonać badania geotechniczne. Prace ziemne są jednym z pierwszych etapów budowy. Mogą zostać poprzedzone ewentualnie pracami polegającymi na zagospodarowaniu terenu i organizacji zaplecza. Pozwolenie na wykopy wejdzie w życie po wytyczeniu budynku przez geodetę.  Wtedy też prace zaczną być prowadzone na podstawie projektu. Jest on ważny także dlatego, że określa położenie podstawowych elementów, które mogłyby zostać uszkodzone ciężkim sprzętem w czasie prowadzenia:

Następnie wykonujemy szalunki, które kojarzą się najczęściej z wylewaniem fundamentów i nadawaniem mieszance betonowej właściwego kształtu, jednak mogą one pełnić również inną, także bardzo ważną funkcję. Szalunki do wykopów stają się bowiem elementem bezpieczeństwa prac ziemnych i budowlanych: ochraniają wykopy przed osypywaniem się ziemi. 

Do tak wykonanych szalunków robimy zbrojenie z różnej grubości druta, które później wkładamy do wykopu i na koniec wylewamy fundamenty. 

Wykopy – szczególnie te przeznaczone pod fundamenty domu można wykonywać od wiosny do jesieni, bo wtedy pozwalają na to warunki gruntu. Tego rodzaju prace ziemne muszą zostać poprzedzone wykonaniem projektu, a następnie wytyczeniem obrysu budynku.